Unitech office building in Bergen. Norway.  The project develops the  enlargement Unitech office building in Bergen, Norway, for the multinational company Unitech Offshore.

A new module in the way of attic, is developed linked to the main building, overlooking the International Bergen airport  and the offices and industrial surrounding area.
For its construction the most advanced building systems are projected by prefabrication. In-elected building materials, a mixture of traditional systems in offices and homes to convey comfort, and at the same time, the most advanced materials and composites from aerospace and Offshore industries are selected.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosjektet utvikler utvidelsen Unitech kontorbygg i Bergen, Norge, for det multinasjonale selskapet Unitech Offshore.

En ny modul i veien for loftet, er utviklet knyttet til hovedbygningen , med utsikt over den internasjonale Bergen lufthavn og kontorer og industri området rundt.

For sin konstruksjon de mest avanserte byggesystemer er anslått av prefabrikasjon. I valgt byggevarer, til en blanding av tradisjonelle systemer i kontorer og hjem formidle komfort, og samtidig er de mest avanserte materialer og kompositter fra luftfart og offshoreindustri valgt.
 -----------------------------------------------------------------------
 

Translate

Popular Posts